Статистика графики

Статистика таблици

Статистическа информация и графики за
проведените до този момент обучения по проекта:

Пол Брой Обучени
мъже 2356
жени 3035

Години (м/ж) Брой Обучени
до 24 години мъже 63
до 24 години жени 127
от 25 до 40 години мъже 652
от 25 до 40 години жени 1192
от 40 до 54 мъже 1039
от 40 до 54 жени 1303
над 54 години мъже 602
над 54 години жени 413

Вид Брой Обучени
кметове на общини 33
общински съветници 875
кметове на кметства 785
кметски наместници 726
секратари на общини 112
общински служители 2860

Образование Брой Обучени
висше 3566
полувисше 97
средно специално 823
средно 886
основно 19