Privacy Statement

NAMRB Интернет-платформа за обучение се задължава да пази неприкосновеността на личните ви данни и да разработва технология, която ви дава най-ефективен и безопасен онлайн достъп. Тази декларация за поверителност се отнася за web сайта NAMRB Интернет-платформа за обучение и засяга събирането на данни и тяхното използване. С използването на web сайта NAMRB Интернет-платформа за обучение вие сте съгласни с практиките за данни, описани в тази декларация.

Събиране на вашата лична информация

NAMRB Интернет-платформа за обучение събира информация, която може да се идентифицира лично, като вашият e-mail адрес, име, домашен или служебен адрес или телефонен номер. NAMRB Интернет-платформа за обучение също събира анонимна демографска информация, която не е единствена за вас, като вашия пощенски код, възраст, пол, желания, интереси и предпочитания.

От NAMRB Интернет-платформа за обучение се събира също така автоматично и информация за вашия компютърен хардуер и софтуер. Тази информация може да включва: вашият IP адрес, типа на браузъра, имената на домейна, времената на достъп и адресите на Web сайта, към който се обръщате. Тази информация се използва от NAMRB Интернет-платформа за обучение за извършването на услугата, да се осигури качеството на услугата и да предостави общи статистики относно използването на Web сайта NAMRB Интернет-платформа за обучение.

Моля имайте впредвид, че ако вие директно разкриете информация, която може да ви идентифицира лично или разкриете лични данни през публичните табла за обяви в NAMRB Интернет-платформа за обучение, тази информация може да бъде събирана и използвана от други. Забележка: NAMRB Интернет-платформа за обучение не чете никоя от вашите лични онлайн комуникации.

NAMRB Интернет-платформа за обучение ви съветва да прегледате декларациите за поверителност на Web сайтовете, към които избирате да се свържете от NAMRB Интернет-платформа за обучение, за да разберете как тези Web сайтове събират, използват и споделят вашата информация. NAMRB Интернет-платформа за обучение не е отговорен за декларациите за поверителност или друго съдържание на Web сайтовете извън NAMRB Интернет-платформа за обучение и фамилията от Web сайтове на NAMRB Интернет-платформа за обучение.

Използване на вашата лична информация

NAMRB Интернет-платформа за обучение събира и използва вашата лична информация за работата на Web сайта NAMRB Интернет-платформа за обучение и за да доставя услугите, които сте заявили. NAMRB Интернет-платформа за обучение също така използа информацията, която ви идентифицира лично, за да ви информира за другите продукти или услуги, достъпни от NAMRB Интернет-платформа за обучение и присъединените към него. NAMRB Интернет-платформа за обучение може също така да се свърже с вас чрез проучвания за изследване на вашето мнение за текущите услуги или за потенциални нови услуги, които могат да бъдат предложени.

NAMRB Интернет-платформа за обучение не продава, предоставя или дава под наем списъците на неговите клиенти на трети страни. NAMRB Интернет-платформа за обучение може, от време на време, да се свърже с вас от името на външни бизнес партньори относно специфично предложение, което може да представлява интерес за вас. В тези случаи информацията, която може да ви идентифицира лично (e-mail, име, адрес, телефонен номер), не се прехвърля на третата страна. Допълнително NAMRB Интернет-платформа за обучение може да споделя данни с доверени партньори, за да ни помагат да извършваме статистически анализи, да ви изпращат e-mail или поща, да осигуряват поддръжка на клиентити или да уреждат доставки. Никоя от тези трети страни няма право да използва вашата лична информация, освен за да осигурят тези услуги за NAMRB Интернет-платформа за обучение и те са задължени да пазят поверителността на вашата информация.

NAMRB Интернет-платформа за обучение не използва или разкрива чувствителна лична информация като раса, религия или политически предпочитания, без вашето изрично съгласие.

NAMRB Интернет-платформа за обучение съхранява запис на Web сайтовете и страниците, които посещават нашите клиенти в рамките на NAMRB Интернет-платформа за обучение, за да установим кои услуги на NAMRB Интернет-платформа за обучение са най-популярни. Тези данни се използват, за да се достави персонализирано съдържание и съобщения в рамките на NAMRB Интернет-платформа за обучение на клиентите, чиито поведение показва, че те се интересуват от определена тематика.

Web сайтовете NAMRB Интернет-платформа за обучение ще разкрият ваша лична информация, без предупреждение, само ако това се изисква от закона или при твърдо убеждение, че такова действие е необходимо за: (а) отговаряне на изискванията на закона или съответствие с юридическо действие, насочено към NAMRB Интернет-платформа за обучение или сайта; (б) защита и отстояване на правата или собствеността на NAMRB Интернет-платформа за обучение; и (в) действие под изключителни обстоятелства, за да защити личната безопасност на потребителите на NAMRB Интернет-платформа за обучение, или обществеността.

Използване на "бисквитки" (Cookies)

Web сайта NAMRB Интернет-платформа за обучение използва "бисквитки" (cookies), за да ви помогне да персонализирате вашия онлайн опит. "Бисквитката" е текстови файл, който е поставен на вашия твърд диск от сървъра на Web страницата. "Бисквитките" не могат да се използват, за да стартират програми или да вкарат вируси в компютъра ви. "Бисквитките" са еднозначно свързани към вас и могат да бъдат прочетени само от web сървър в домейна, където е издадена "бисквитката" за вас.

Една от главните цели на "бисквитките" е да предложи удобна възможност за спестяване на времето ви. Целта на "бисквитката" е да каже на Web сървъра, че вие сте се върнали към определена страница. Например, ако вие персонализирате страниците на NAMRB Интернет-платформа за обучение, или се регистрирате в сайта или услугите на NAMRB Интернет-платформа за обучение, "бисквитката" ще помогне на NAMRB Интернет-платформа за обучение да извика ваша специфична информация при следващите посещения. Това опростява процеса на съхраняване на вашата лична информация, като платежни адреси, адреси за доставка и т.н. Когато се върнете към същия Web сайт NAMRB Интернет-платформа за обучение, информацията, която сте предоставили преди това, може да бъде извлечена, така че вие можете лесно да използвате възможностите на NAMRB Интернет-платформа за обучение, които сте персонализирали.

Вие имате възможността да приемете или отхвърлите "бисквитките". Повечето Web браузъри автоматично приемат "бисквитки", но обикновено вие можете да настроите вашия браузър да отхвърля "бисквитките", ако предпочитате. Ако вие изберете да отхвърлите "бисквитките", вие няма да можете напълно да се възползвате от интерактивните възможности на услугите или Web сайтовете на NAMRB Интернет-платформа за обучение, които посещавате.

Защита на личната ви информация

NAMRB Интернет-платформа за обучение защитава личната ви информация от неоторизиран достъп, използване или разкриване. NAMRB Интернет-платформа за обучение съхранява инфорацията, която предоставяте и която може да ви идентифицира лично в компютърни сървъри в контролирана, сигурна среда, защитена от неоторизиран достъп, използване или разкриване. Когато лична информация (като номер на кредитна карта) се предава на други Web сайтове, тя се защитава с използването на шифроване, като протокола Secure Socket Layer (SSL).

Промени в тази декларация

NAMRB Интернет-платформа за обучение ще актуализира понякога тази декларация за поверителност, за да отрази обратната връзка от фирмите и клиентите. NAMRB Интернет-платформа за обучение ви окуражава периодично да преглеждате тази декларация, за да бъдете информирани как NAMRB Интернет-платформа за обучение защитава вашата информация.

Информация за контакти

NAMRB Интернет-платформа за обучение приветства вашите коментари относно тази декларация за поверителност. Ако мислите, че NAMRB Интернет-платформа за обучение не спазва тази декларация, моля свържете се с NAMRB Интернет-платформа за обучение чрез training@namrb.org. Ние ще положим съответните усилия да установим и отстраним проблема.