Форум информация

Във форума може да пишете въпроси, мнения и коментари и да отговаряте  на вече написани от други потребители. За да пишете във форума трябва да се регистрирате. Ако не се регистрирате е позволено само да четете темите и да разглеждате форума.

 

Добре дошъл

Дискусионен Форум

НачалоНачалоЕкспертната мре...Експертната мре...Общи дискусииОбщи дискусииПредложения за промени в подзаконови нормативни актове (ПМС, РМС, Наредби на министерства и т.н)Предложения за промени в подзаконови нормативни актове (ПМС, РМС, Наредби на министерства и т.н)
Предишна
 
Следващо
Ново Мнение
17.7.2014 г. 18:00
 

Уважаеми членове на експертната мрежа на общинските предприятия и търговски дружества,

Ще очакваме да направите конкретни предложения за промени в подзаконови нормативни актове (ПМС, РМС, Наредби на министерства и т.н), касаещи Вашата работа или предмет на дейност. След обсъждане от УС на НСОРБ, на предложенията, направени от членовете на всички експертни мрежи ще се търсят варианти за тяхното внасяне и приемане от ресорните министерства.

Краен срок– 23 юли (сряда).

Предложенията качвайте във Вашата секция на интернет-платформата на www.namrb.org

 
Предишна
 
Следващо
НачалоНачалоЕкспертната мре...Експертната мре...Общи дискусииОбщи дискусииПредложения за промени в подзаконови нормативни актове (ПМС, РМС, Наредби на министерства и т.н)Предложения за промени в подзаконови нормативни актове (ПМС, РМС, Наредби на министерства и т.н)