Добре дошли!

Това е информационната интернет-базирана платформа за обучение на Националното сдружение на общините в Република България.

Платформата е разработена през 2013 г. по проект № К12-22-1/29.09.2012г. „Подобряване на общинския капацитет за предоставяне на публични услуги”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.


16 март, 2018 г.

От 19 март (понеделник) продължава заявяването на участие в безплатните обучения на служителите от общинските администрации за месеците май, юни и юли 2018 г. чрез онлайн формулярhttps://goo.gl/forms/yNjUSqYAEqYg43242

 

 1. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

  Обученията се провеждат в рамките на проект „Подобряване капацитета на общинските служители за предоставяне на качествени публични услуги“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

  Пълен списък с обучителните модули, програми и конкретни дати и места на провеждане можете да видите на: http://www.namrb.org/obutcheniia-po-proekt-podobriavane-kapaciteta-na-obshtchinskite-sluziteli-za-predostaviane-na-katchestveni-publitchni-uslugi

  Обучения по познатите Ви вече програми ще се провеждат до средата на м. октомври по всички модули.

  Записването за обученията през септември и октомври ще отворим през м. юни.

 2. РАМКА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБУЧЕНИЯТА

  Обученията са предназначени за заместник-кметове и общински експерти (на трудово и служебно правоотношение). Недопустими за участие, съгласно изискванията на ОП “Добро управление“ са изборни лица и ръководители на звена, които са второстепенни разпоредители с бюджетни кредити.

  Обученията са тридневни и се провеждат от обяд на първи ден до обяд на трети ден.

  Максималният брой участници за едно обучение е 30 души. Групите за всяко обучение се запълват по реда на подаване на заявките. Няма ограничения на броя записани общински експерти от една община по отделните модули. Един експерт може да вземе участие в повече от един модул, свързан с дейността му (напр. общински еколог може да участва в обучения по модул „Управление на водите“ и модул „Управление на отпадъците“).

  Всички разходи за участие в обученията се поемат по проекта, с изключение на пътните разходи до мястото на провеждане на конкретното обучение и обратно.

  Молим да имате предвид, че НСОРБ не поема ангажимент за настаняване и изхранване за шофьори и придружаващи участника лица.

   

 3. УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ОБУЧЕНИЯТА

  Можете да заявите участие в обучение в случай, че:

  • Заеманата от Вас позиция съответства на тематичната насоченост на съответния модул;
  • Досега не сте участвали в обучение по същия модул по проекта;
  • Не сте записани за предстоящо обучение по същия модул по проекта.

  Заявки за участие в обученията се приемат само чрез попълване на онлайн формуляр на адресhttps://goo.gl/forms/yNjUSqYAEqYg43242 който ще бъде активен за записване от 14 ч. на 19 март.

  Молим преди да направите записването си чрез онлайн формуляра да изберете внимателно и съгласувано с Вашите ръководители датата и мястото на обучението, в което ще вземете участие.

  Всяка онлайн заявка е индивидуална за всеки участник и в нея може да се отбележи един обучителен модул. Ако искате да участвате и в друг модул е нужно да направите заявка и за него.

  Много молим да не подавате повече от една заявка за един и същ обучителен модул, тъй като няма да бъде зачетена.

  За всякакви промени по вече подадени заявки, молим да ни информирате възможно най-бързо само на ел. поща: m.yarovaya@namrb.org.

  При евентуални пречки за приемане на Вашата заявка , ще се свържем с Вас на посочените телефон или ел. поща.

   

  ПРИ ОТКАЗ ОТ УЧАСТИЕ В ОБУЧЕНИЕ ПО НАЛОЖИТЕЛНИ ПРИЧИНИ, МОЛИМ ИЗРИЧНО ДА НИ УВЕДОМИТЕ  ВЪЗМОЖНО НАЙ-РАНО НА ЕЛ. АДРЕС: m.yarovaya@namrb.org. СЪЩЕСТВУВАТ СЕРИОЗНИ САНКЦИИ ПРИ НЕЯВЯВАНЕ.

  За актуална информация следете и новините в интернет страницата на НСОРБ www.namrb.org.

  Списъци с участниците в обучителните модули ще публикуваме в Интернет-страницата на НСОРБ при спазване на следния график:

  • За обученията през м. май – на 24 април;
  • За обученията през м. юни – на 16 май;
  • За обученията през м. юли – на 12 юни.

Списък с датите за провеждане на обученията за периода май-юли можете да видите също и ТУК

27 февруари, 2018 г.

Актуална информация за свободни места за обучителните модули можете да следите на страницата на НСОРБ, в Последни новини.

Своето участие в групите със свободни места можете да заявите само на посочения линк: https://goo.gl/forms/ImdhETQXWlPyoHP22 Там ще видите наличните обучения със свободни места.

До 24 часа след подаване на заявката ще получите информация на ел. поща, с която сте се записали. Молим Ви, имайте предвид, че справки по телефон не можем да даваме, преди да получите имейл от нас.

Много Ви молим да не дублирате заявките си за обучения, за които вече имате подадена заявка. Ако желаете някаква корекция, молим Ви да ни пишете на m.yarovaya@namrb.org

ПРИ ОТКАЗ ОТ УЧАСТИЕ В ОБУЧЕНИЕ ПО НАЛОЖИТЕЛНИ ПРИЧИНИ, МОЛИМ ИЗРИЧНО ДА НИ УВЕДОМИТЕ 7 ДНИ ПРЕДИ ДАТАТА НА ПРОВЕЖДАНЕ НА СЪОТВЕТНОТО ОБУЧЕНИЕ НА ЕЛ. АДРЕС: m.yarovaya@namrb.org или на тел. 02 943 44 67/8. СЪЩЕСТВУВАТ СЕРИОЗНИ САНКЦИИ ПРИ НЕЯВЯВАНЕ. 

Следете нашата интернет страница за информация за освободени места.

19 януари, 2018 г.

Започна приемането на заявки за участие в предстоящите безплатни обучения

От 19 януари започна приемането на заявки за участие в предстоящите безплатни обучения на служителите от общинските администрации в рамките на проект „Подобряване капацитета на общинските служители за предоставяне на качествени публични услуги“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Информация можете да видите тук, на платформата, в раздел "Обучения"

ЗАЯВКИ ЗА УЧАСТИЕ В ОБУЧЕНИЯТА СА ПОПЪЛВАТ САМО ОНЛАЙН 

с този формуляр: https://goo.gl/forms/fdhH1HWC7x2vtQI83

1 ноември, 2017 г.

ПРЕДСТОЯЩИ ОБУЧЕНИЯ

по проект „Подобряване капацитета на общинските служители за предоставяне на качествени публични услуги”, за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд


През 2017 - 2018 г. НСОРБ изпълнява мащабна обучителна програма за подобряване на административния капацитет в общините по предоставянето на публични услуги. Обученията ще стартират в края на 2017 г. и ще продължат до края на 2018 г., като ще се провеждат най-малко в 8 региона в страната. Няма ограничения на броя записани общински експерти по отделните модули. Един служител може да участва в повече от един тематичен модул. 

Обученията ще съчетават теоретичната основа с разглеждането на множество добри практики и казуси от общините и са насочени към заместник-кметове и общински служители (на трудово и служебно правоотношение), ангажирани с прилагането на политики на местно ниво и предоставяне на услуги на гражданите и бизнеса.

Очаква се над 5400 служители от всички общини да се възползват от безплатните курсове по 10 тематични обучителни модули, които са:

 • устройство на територията; 
 • общинска собственост; 
 • превенция и действия при бедствия;
 • обществен ред и сигурност;
 • образование;
 • социални дейности;
 • местни данъци и такси;
 • общински бюджети;
 • управление на водите;
 • управление на отпадъците.


Във връзка с първоначално проучване на желаещите за включване в бъдещите обучения сме подготвили ФОРМУЛЯР - ЗАЯВКА.

Ще очакваме до 05.12.2017 г. да върнете попълнения формуляр с имената на експертите от Вашата община, които да бъдат включени в обученията и/или да предложите най-добрите от тях, като обучители на ел. поща: m.yarovaya@namrb.org или на факс 02/943 44 31 или на адреса на НСОРБ – 1111 София, ул. „Голаш” 23.


Ще сме Ви благодарни, ако имате възможност да ни изпращате попълнените формуляри в txt. формат (Word).Допълнителна информация можете да получите от Мария Яровая на тел. 02/943 44 67, 02/943 44 68, e-mail: m.yarovaya@namrb.org или от ръководителя на проекта - Десислава Стойкова, на тел. 02/943 44 67, 02/943 44 68. 

По-късно, подадените от общината обучаеми ще имат възможност да изберат подходящото за тях време през 2018 г. и място на провеждане, което е териториално и транспортно най-достъпно за тях. Повече информация, програми, дати и места на провеждане очаквайте през януари 2018 г. тук - в интернет платформата за обучения. Подадените от общината служители  първоначално, чрез формуляра,  ще могат да се записват индивидуално чрез интернет платформата в избраното обучение. 


Възползвайте се от възможността да повишите административния капацитет на Вашите служители!

Очаквайте скоро допълнителна информация за провеждането и записването за обучителните модули.

С информационната брошура можете да се запознаете ТУК

Text/HTML

Очаквайте на 23-24 ноември 2017 г. обучение на кметове на кметства и кметски наместници от общини от ЮЗР, ЮЦР и ЮИР!

Обучението ще се проведе в Центъра за обучение на местните власти - с. Гергини, на 7 км. от гр. Габрово.

Допълнителна информация, програма и заявка за участие можете да видите на интернет страницата на НСОРБ: http://www.namrb.org/obutchenie-za-kmetove-na-kmetstva-i-kmetski-namestnici-kmetat-na-kmetstvo-statut-pravomoshtchiia-formuli-za-uspech


Обучение „Кметът на кметство – статут, правомощия, формули за успех“

НСОРБ успешно и при голям интерес провежда серия обучения за новоизбрани кметове на кметства и кметски наместници. Участниците имат възможността да получат познания относно правата и отговорностите си, бюджетите, услугите и начините на делегиране.

Първото от серията обучения за кметове на кметства за общини от областите Велико Търново, Габрово, Ловеч, Плевен, Сливен и Стара Загора се проведе на 2-3 юни. 

Обучението за кметове на кметства и кметски наместници от общини от областите Разград, Русе и Шумен се проведе на 30 юни – 1 юли 2016 г. в Центъра за обучение на местните власти, с. Гергини, общ. Габрово. Заявки за участие можете да изпратите до 27 юни на факс: 02 943 44 31 или на e-mail: m.yarovaya@namrb.org

Обучение на кметове на кметства и кметски наместници от общини от областите Враца, Монтана, Видин, Добрич, Варна и Търговище се състоя на 14-15 юли 2016 г. 
Обученията на НСОРБ гарантират практически насочени учебни модули и консултации с лектори с опит!

Очаквайте новите дати за обучение на кметове на кметства и кметски наместници от общини от ЮЗР, ЮЦР и ЮИР.


Обучителна дейност на НСОРБ:

През периода юли 2013 - февруари 2014 г. НСОРБ провежда мащабна обучителна програма  (над 190 обучения) за подобряване на административния капацитет в общините по предоставянето на основни публични услуги.

Обученията се провеждат на регионален принцип на осем места на територията на цялата страна: Вършец, Троян, Русе, Варна, Бургас, Пловдив, Благоевград/Банско и София/Боровец. Продължителността им е 2 дни (от обяда на първия до обяда на третия ден).

Общините получават възможността да инвестират в своите експерти и служители, като ги включат в обученията по 18 специално подбрани и ключови общински теми:Получените знания и умения ще надградят опитът досега и ще изградят общински експертни мрежи, които да продължат да споделят наученото със своите колеги.

В модул „Обучения” имате възможността да видите публикувания график на обученията, да заявите участие в тях „on-line”.

В модул раздел „Дистанционно обучение“ можете да задавате въпроси относно неясни регламенти, казуси и др. Всички отговори ще бъдат публикувани и видими за общините. Осигурен е свободен достъп до обучителни материали и имате възможност да проверите получените знания чрез онлайн тестове. 

В модул  „Фотогалерия“ ще може да разглеждате снимки от проведените обучения, а във форума се провеждат дискусии и консултации, задават се въпроси и се обменят добри практики.